Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Recyklace automobilových baterií, akumulátorů a recyklace pneumatik

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů

 

Zákon č. 542/2020 Sb., Zákon o výrobcích s ukončenou životností ukládá povinným osobám zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Zpětný odběr odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů zajišťuje naše společnost prostřednictvím Hradecké služby a.s.

 

Recyklace pneumatik

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností je povinná osoba povinna zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

Zpětný odběr odpadních pneumatik zajišťuje naše společnost prostřednictvím RPG Recycling s.r.o.