Fleet centrum Citroën Hradec Králové

Fleet centrum Citroën Hradec Králové

Fleetové služby pro vozy Citroën jsou určeny pro fyzické a právnické osoby a další specifické kategorie zákazníků. Dělí se do čtyř úrovní.

Jednotlivé úrovně slev

  • První úroveň je odvislá od aktuálních obchodních akcí.
  • Do druhé úrovně spadají fyzické a právnické osoby, které disponují vozovým parkem od 0 do 9 aut. Mohou to být i diplomaté a zaměstnanci zahraničních ambasád nebo zaměstnanci českých ambasád v zahraničí, držitelé titulů MUDr., MVDr., PharmDr., novináři, publicisté, blogeři a VIP. Dále také osoby se zdravotním postižením nebo jejich opatrovníci. Této úrovně fleetových služeb mohou využít i firmy založené francouzskými nebo švýcarskými fyzickými a právnickými osobami nebo zapsané ve Francouzsko-české, případně Švýcarsko-české obchodní komoře.
  • Třetí úrovně fleetových služeb pro vozy Citroën mohou využít stejní zákazníci, kteří spadají do druhé úrovně mající vozový park deseti až devatenácti vozů. Dále pak se do této kategorie řadí místní samosprávy, církevní a neziskové organizace, zdravotnická zařízení a složky záchranného systému. Kromě toho spadají do třetí úrovně i spolupracovníci dealerské sítě, zaměstnanci velkých společností a v neposlední řadě také autoškoly a dopravní spedice.
  • Čtvrtá úroveň je potom vymezena pro společnosti, jejichž vozový park čítá minimálně 20 aut. Je tedy primárně určena velkým korporacím a leasingovým společnostem.

Pokud byste rádi využili fleetových služeb pro nákup vozů Citroën, stačí doložit, že spadáte do jedné ze jmenovaných kategorií a po automatickém schválení předběžné žádosti můžeme společně vyřídit objednávku nebo v případě výběru skladových vozů zároveň i jejich předání.

Samozřejmostí je, že i při fleetu je možné využít financování pomocí spotřebitelského úvěru.

Máte zájem o fleetové služby? Obraťte se na nás, rádi vám vyjdeme vstříc